Skip to content

Mediearkiv

Mediearkiv

Ta del av inspelade seminarier, presentationsmaterial och inspirerande filmer i mediearkivet för Textile & Fashion 2030.Textile Challenge 2 – Borås, 12 september 2019

Introduction – Jonas Larsson och Lena-Marie Jensen
>>>Talarpresentation

Simonetta Carbonaro, Realise
>>>Talarpresentation (PDF)

Caroline Holme, GlobeScan
>>>Talarpresentation (PDF)

Rebecca Uggla, Naturvårdsverket
>>>Talarpresentation (PDF)

Cecilia Mattsson, Naturvårdsverket
>>>Talarpresentation (PDF)

Lisa Schwarz Bour, RISE
>>>Talarpresentation (PDF)