Skip to content

Projekt

Inom och utanför Textile & Fashion 2030

Projekt inom Textile & Fashion 2030

Det finns många initiativ som verkar för en hållbar utveckling och cirkularitet inom textil- och modebranschen. Initiativen är ofta kopplade på ett eller annat sätt till våra sju kunskapsområden.

Plattformens sju kunskapsområden – baserade på den textila värdekedjan

Inom Textile & Fashion 2030 utmanar vi företagen att steg för steg bli ett hållbarare företag med produkter och tjänster som bidrar till att vi totalt får ett lägre miljöavtryck. Gemensamt med företagen genomför vi projekt som utforskar, utmanar och utbildar för en hållbarare textil värdekedja.

Pågående projekt

Re:Store

Projektet Re:Store syftar till att öka livslängden på plagg genom kemisk eller mekanisk återställning. I ett antal workshops utforskar de deltagande företagen metoder för att undvika en för tidig ”degradering” av befintliga och kommande produkter utifrån sina produkter och processer, samt utvecklar tillämpningar för ökad kundnytta.
Länk till projektsida

Design for Longevity

Inom projektet utmanas företagen att arbeta med befintliga produkter och identifiera områden/detaljer som kan förlänga produktens livslängd. Potentiellt kan företagen åstadkomma detta genom att arbeta med bl.a. affärsmodeller, design, funktion, materialval på tyg och tillbehör, storlekar och passform. Företagen reflekterar också på vilket sätt de kan kommunicera produktens livslängd till konsumenter.
Länk till projektsida

Design to Collect & Recycle

Projektet Design to Collect & Recycle syftar till att inspirera och hjälpa företag att gå längre i sitt arbete att samla in begagnade textilier och att underlätta återvinning av produkterna genom korrekta val i designen. Villkoren för återvinning måste påverka designen för att möjliggöra återvinning i högre grad.
Länk till projektsida

Avslutade projekt

Minskat spill och materialåtgång

Projektet syftar till att hjälpa företagen minska materialåtgången för existerande produkter, detta med avseende på mer effektivt utnyttjande av materialet som skärs till och därmed minska spillet. Inom projektet undersöks hur olika storlekar och/eller modeller påverkar åtgången av den totala materialåtgången för en orderkurva.

Examensarbeten

Inom den avslutande kursen Examensarbete kan Textile & Fashion 2030 samarbeta med studenter på olika utbildningsnivå. Vi presenterar ämnen som är relevanta för olika studentgrupper som besitter olika kompentenser och intressen.

Läs mer på vår sida om Examensarbeten

Vill du, som företag komma i kontakt med studenter som skall göra sina examensarbeten? Då är du välkommen att läsa mer om detta via skolornas egna samverkanssidor.


Projekt utanför Textile & Fashion 2030

Här presenteras pågående, externa initiativ och projekt med en tydlig koppling till hållbar utveckling och cirkularitet inom textil och mode. Avslutade projekt med ett tydligt och tillgängligt resultat går att söka i Kunskapsbanken.

Projektnamn/Projektsida/Kontakt
Beskrivning

100% cirkulära textila värdekedjor utan spill
Kontakt: Jonas Larsson

0% spill och 100% cirkuläritet och positiv social påverkan genom att sammanföra tekniska och mänskliga system.
Cicular Hub
Länk till extern projektsida

Circular Hub är ett platformsprojekt för cirkulär ekonomi med fokus på textil, mode, möbler och inredning.
F/ACT movement
Länk till extern projektsida

Främja en mer hållbar produktion och konsumtion av mode och textil. Inspirera konsumenter och stötta utveckling av hållbara och cirkulära produkter och tjänster.
Kvarterets konsumtion
Länk till extern artikel

Göra hållbar konsumtion mer attraktiv och därigenom skapa bestående beteendeförändringar, med fokus på sällanköpsvaror.
Mikrofabriker
Länk till extern projektsida

Fokus på att tillgängliggöra teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden.
Re:textile
Länk till extern projektsida

Utveckla nya designprinciper, affärsmodeller och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen.


Tips på projekt?

Har du tips på intressanta projekt går det bra att skicka information om pågående projekt i form av projektnamn, länk till hemsida (mejl till kontaktperson om webbsida saknas) och en kort beskrivning om projektet.
Mejla till: Vasilios Bartziokas, kommunikatör.