Skip to content

Aktiviteter

Aktiviteter för att utmana och utveckla

Textile & Fashion 2030 initierar aktiviteter på en nationell och internationell nivå för att bidra till att nå målen i Agenda 2030. Fyra publika återkommande aktiviteter är centrala i plattformen.

Varje aktivitet fokuserar på olika utmaningar och möjligheter inom textil- och modesektorn och leder till insikter om varför och hur en hållbar industri ska utvecklas.

Textile Challenge
Projektutmaningar för företag inom ett visst kunskapsområde som startar med ett inspirerande seminarium och leder vidare till projekt för att uppnå Agenda 2030. Läs mer här.

Big Do
Aktivitet för visionärer som bjuds in till Textilhögskolans infrastruktur för att skapa prototyper och inspiration till nya hållbara produkter och tjänster på marknaden.
Läs mer här.

Exposé
Ett designdrivet utställningskoncept som skapar inspiration och genererar kunskapsutbyte för vidare experimentlust.
Läs mer här.

Internationell Konferens
En internationell konferens som berör övergripande frågor inom textil- och modebranschen.
Läs mer här.