Skip to content

Aktiviteter

Aktiviteter för att utmana och utveckla

Textile & Fashion 2030 initierar aktiviteter på en nationell och internationell nivå för att bidra till att nå målen i Agenda 2030. Fyra publika återkommande aktiviteter är centrala i plattformen.

Varje aktivitet fokuserar på olika utmaningar och möjligheter inom textil- och modesektorn och leder till insikter om varför och hur en hållbar industri ska utvecklas.

Kunskapsbanken

Material inom hållbar textil för dig som företagare, konsument, pedagog eller student. Klicka här för mer!...

Textile Challenge

Från inspirerande seminarium till utmanande projekt Textile Challenge är en serie aktiviteter som syftar till...

Big Do

Designers och visionärer bjuds in för att skapa inspirerande koncept baserade på FN:s globala hållbarhetsmål...

Exposé

Utställningskoncept inom Textile & Fashion 2030 Exposé är ett designdrivet offentligt utställningskoncept...