Skip to content

Kunskapsbanken

Sök inspiration, vägledning och utbildning inom hållbar textil

Material inom hållbar textil för dig som företagare, konsument, pedagog eller student
– allt ifrån utbildningsmaterial och filmer till kurser och verktyg.

Lämna tips på material >>Ge feedback >>Om Kunskapsbanken >>

Ett samarbete mellan Textile & Fashion 2030 och Naturvårdsverket genom kampanjen Textilsmart.

Inget sökresultat

Sökresultat ({{source.fetchedNumPosts}})

Tips på utbildningsmaterial inom området hållbar textil

Har du tips på utbildningsmaterial inom området hållbar textil?
Kontakta Anki Olsson (Ann-Kristin)

Feedback

Hjälp oss att bli bättre genom att komma med feedback eller rapportera felaktigheter du hittar på vår webbplats. Skicka din feedback till vasilios.bartziokas@hb.se

Bakgrund

Kunskapsbanken kom till genom ett samarbete mellan Textile & Fashion 2030 och Naturvårdsverket genom kampanjen Textilsmart. Den ursprungliga kartläggningen, som fokuserade på att hitta utbildningar inom hållbar textil, genomfördes under våren 2020. Databasen har sedan vidareutvecklats och ytterligareobjekt har tillkommit. Textile & Fashion 2030 har, med stöd av Naturvårdsverket, sammanställt information för denna databas och använt sig av källor som anses tillförlitliga. Då databasen baserar sig på information från externa parter kan vi inte garantera att den information som finns listad i databasenär korrekt, fullständig och uppdaterad. Notera att det även kan finnas information och budskap i materialet som avviker från annan ståndpunkt förmedlad av Textile & Fashion 2030 och/eller Naturvårdsverket.


Du måste godkänna