Skip to content

Ta del av mobil Exposé – lätt och flexibelt

Nu lanseras den mobila versionen av Exposé – självförklarande moduler i lättviktsmaterial för flexibla utställningslösningar. Mobil Exposé är en spin-off till det designdrivna unika utställningskonceptet Exposé inom ramen för plattformen Textile & Fashion 2030.

De mobila modulera är framtagna i ett viktmässigt lätt reboard-material som är enkelt att packa på lastpallar. Modulerna består av delar som ger varierande möjligheter att hänga eller placera produkter och prototyper, för att på så vis kunna presentera utställningsobjekt av olika karaktär.  

Modulernas konstruktion är utformad på så vis att monteringen i sig är självförklarande, detta gör att mottagaren själv kan sätta upp dem enkelt och korrekt.

Låna den mobila Exposén
Vill du ta emot och ställa upp den mobila Exposéns moduler? Eller har du tips om ett intressant projekt/material som borde visas upp i Exposén?

Välkommen att höra av dig till projektledare Niina Hernández, niina.hernandez@hb.se för vidare diskussion.

Exposé – resultat och inspiration

Exposé är ett designdrivet offentligt utställningskoncept inom plattformen. Öppenhet, experimentlusta och kunskapsutbyte är centralt och syftet är att inspirera och visa upp resultat utifrån plattformens arbete.

Syftet är att presentera och tillgängliggöra visionära och problemlösande exempel, goda exempel och det senaste inom en cirkulär och hållbar textilsektor samt tillhörande forskning. Marknadsföring av plattformen samt svensk forskning och initiativ inom textil- modeproduktion nationellt och internationellt.

Exposé uppställd vid Nationell Verkstad 2019 i Textile Fashion Center i Borås

Önskad effekt

Ökat medvetande kring:

– Problemen kopplade till textil- och modeindustrin.
– Möjliga lösningar för att förbättra industrin.

______________________________________________________________________________

Typ av aktivitet: Offentligt utställningskoncept inom plattformen

Antal planerade under etablering: 9 st

Målgrupp: Samtliga aktörer inom textil- och modebranschen. Riktas även mot konsumenter och offentliga myndigheter.


Du måste godkänna