Skip to content

Exposé

Resultat och inspiration

Ett designdrivet offentligt utställningskoncept inom plattformen. Öppenhet, experimentlusta och kunskapsutbyte är centralt och syftet är att inspirera och visa upp resultat utifrån plattformens arbete..

Syftet är att presentera och tillgängliggöra visionära och problemlösande exempel, goda exempel och det senaste inom en cirkulär och hållbar textilsektor samt tillhörande forskning. Marknadsföring av plattformen samt svensk forskning och initiativ inom textil- modeproduktion nationellt och internationellt.

Önskad effekt

Ökat medvetande kring:

– Problemen kopplade till textil- och modeindustrin.
– Möjliga lösningar för att förbättra industrin.

______________________________________________________________________________

Typ av aktivitet: Offentligt utställningskoncept inom plattformen

Antal planerade under etablering: 9 st

Målgrupp: Samtliga aktörer inom textil- och modebranschen. Riktas även mot konsumenter och offentliga myndigheter.

Du måste godkänna