Skip to content

Exposé

Utställningskoncept inom Textile & Fashion 2030

Exposé är ett designdrivet offentligt utställningskoncept inom ramen för Textile & Fashion 2030 som syftar till att presentera och tillgängliggöra visionära och problemlösande exempel och det senaste inom en cirkulär och hållbar textilsektor samt tillhörande forskning.

Ta del av mobil Exposé

Utställningsmoduler i re-board, Exposé

Vår mobila version av Exposé består av självförklarande moduler i lättviktsmaterial med inspirerande innehåll. Vill du ta emot och ställa upp den mobila Exposéns moduler? Eller har du tips om ett intressant projekt/material som borde visas upp i Exposén?

Besök Digital Exposé

Bild på digital Exposé

Textile & Fashion 2030 har lanserat Digital Exposé – en interaktiv utställningsmiljö där hållbara koncept och lösningar från olika aktörer visas upp för att tillgängliggöra forskning samt inspirera företag och konsumenter. Väkommen in och inspireras!

Bilder på uppställd Exposé

Mobil ExposéBilder på tidigare utställningar


Nationell Verkstad 2019 i Textile Fashion Center i Borås


Du måste godkänna