Skip to content

RISC-TF

Om Riskverktyget

Utgivare av verktyget är Textile & Fashion 2030 och det har utvecklats av Anett Aldman, Science Park Borås, konsultföretaget Trossa och de textila experterna Weronika Rehnby, Rehnby konsult och Mats Johansson, tidigare anställd vid Science Park Borås.

RISC-TF riktar sig både till företag som saknar tidigare erfarenhet av hållbarhetsarbete och till företag som redan kommit en bit på vägen. För att identifiera var risken för negativ påverkan är som störst är det av stor vikt att utgå från ett helhetsperspektiv kopplat till värdekedjan. Som användare av RISC-TF väljer man som företag ut produkter som väl representerar produktsortimentet och kartlägger därefter hållbarhetsrisker kopplade till den produkten/produkterna i hela dess värdekedja.

Kartläggningen av hållbarhetsrisker sker inom fem sakområden: klimatpåverkan, sociala och etiska förhållanden, kemikalier, vatten samt biologisk mångfald och är baserat på internationellt erkända index för dessa områden.

Verktyget består av en Excel-fil för det praktiska arbetet och ett stödmaterial.

Verktyget har precis uppdaterats med senaste gällande index för att beräkna riskerna kopplat till sakområde och produktionsland.

Här kan du hitta det uppdaterade verktyget och stödmaterialet.