Skip to content

Utställningskoncept inom Textile & Fashion 2030

Exposé är ett designdrivet offentligt utställningskoncept inom ramen för Textile & Fashion 2030 som syftar till att presentera och tillgängliggöra visionära och problemlösande exempel och det senaste inom en cirkulär och hållbar textilsektor samt tillhörande forskning.

Digital Exposé

En interaktiv utställningsmiljö där hållbara koncept och lösningar från olika aktörer visas upp för att tillgängliggöra forskning samt inspirera företag och konsumenter. Väkommen in och inspireras!