Skip to content

Globala målen

Plattformens prioriterade mål

Textile & Fashion 2030 bidrar till Agenda 2030

Plattformen Textile & Fashion 2030 ska bidra till att målen i Agenda 2030 uppfylls och att den svenska textil- och modeindustrin förbättrar sin konkurrensförmåga och betraktas som föregångare inom hållbarhet och cirkulär ekonomi i ett internationellt perspektiv.

Plattformens prioriterade mål

FN’s 17 globala mål för hållbar utveckling är i grunden odelbara och innefattar så väl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter som krävs för att vårt samhälle ska fungera på ett hållbart sätt.

Textile & Fashion 2030 ska särskilt bidra till att uppfylla sju av målen, då de genom kopplingar till övriga mål innefattar vad plattformen bör täcka i ett initialtskede. De prioriterade målen är; 6, 8, 9, 12, 13, 15 och 17.

Genomlysning som resulterat i rapport

En vidare genomlysning av de globala målen har utförts i samarbete med Trossa AB och kunskapsgrupperna inom plattformen för att identifiera hur de 169 delmålen i agenda 2030 påverkar textil- och modebranschen. Resultatet är en rapport som syftar till att ge en djupare förståelse för hur Textile & Fashion 2030 kommer att arbeta med utgångspunkt från de prioriterade målen och rapporten ligger också till grund för Framstegsmodellen som plattformen tagit fram.

Läs rapporten om plattformens arbete med de prioriterade målen:
Textile & Fashion 2030 – Prioriterade globala mål (.pdf)

De sju prioriterade målen inom Textile & Fashion 2030.

Läs mer om de prioriterade målen genom att klicka på länkarna nedan.
(Externa länkar till www.globalamålen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram, UNDP)

6 Rent vatten och sanitet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12 Hållbar konsumtion och produktion
13 Bekämpa klimatförändringarna
15 Ekosystem och biologisk mångfald
17 Genomförande och globalt partnerskap