Skip to content

Globala målen

Agenda 2030

Textile & Fashion 2030 bidrar till att uppfylla målen

Plattformen Textile & Fashion 2030 ska bland annat bidra till att målen i Agenda 2030 uppfylls för textilsektorns del, och att det svenska näringslivet inom området förbättrar sin konkurrensförmåga och betraktas som föregångare inom hållbarhet och cirkulär ekonomi i ett internationellt perspektiv.

   

Textile & Fashion 2030 ska särskilt bidra till att uppfylla mål 17 (övergripande), 6, 8, 9, 12 och 13.
Läs mer om målen genom att klicka på länkarna nedan.

17 Genomförande och globalt partnerskap

6 Rent vatten och sanitet

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

12 Hållbar konsumtion och produktion

13 Bekämpa klimatförändringarna