Skip to content

Artiklar

TMC, The Microfibre Consortium

Denna sammanslutning av aktörer från bl.a. outdoor, mode och forskningsinstitut verkar för att ta bort de...

27 september, 2022

Toward eliminating pre-consumer emissions of microplastics from the textile industry

Rapporten tar upp frågan om hur utsläpp av Microfibrer ser ut i den textila värdekedjan före användarfasen,...

27 september, 2022

The Jeans Redesign

Detta projekt är ett globalt samarbete mellan företag i hela värdekedjan som har resulterat i nya processer...

27 september, 2022

Circular economy & the furniture industry

Rapporten är en del av projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” på initiativ av Västra...

27 september, 2022

Cirkulära möbelflöden

Denna rapport visar hur en cirkulär affärsmodell kan utformas för offentliga möbler. Rapporten är framtagen...

27 september, 2022

Prouduct Environmental Footprint (PEF)

Samlingsida med informationsmaterial kring produkters klimatpåverkan eller fotavtryck (PEF, Product Environmental...

27 september, 2022

Factsheet on Textiles

Detta faktablad ger bakgrundsfakta inom textil i EU och i värden, samt en kort sammanfattning av EU:s 2030...

27 september, 2022

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier publicerades 30 mars 2022. Strategin är en vision för...

27 september, 2022

Designers Toolkit

Designers Toolkit är ett designverktyg baserat på boken Circular Business Toolkit. Verktyget är skapad med...

6 april, 2022

Circular Business Toolkit

Circular Business Toolkit är en bok med inspiration, kunskap och insikter från flera års forskning, feasibility...

6 april, 2022

Du måste godkänna