Skip to content

Artiklar

Good life goals

Med utgångspunkt från de globala målen (Agenda 2030) the GoodLife Goals presenterar hur vi alla som individer...

21 januari, 2021

SDG Compass

SDG-kompassen ger vägledning för företag om hur de kan anpassa sina strategier för en hållbar utveckling...

21 januari, 2021

Circular Design Software

Circular Fashion Software gör det möjligt för modemärken att designa cirkulära och hållbara produkter...

21 januari, 2021

Preferred Fiber and Materials Market Report (PFMR)

Rapporten visar det senaste inom fiber- och materialmarknaden, bl.a. att den globala fiberproduktionen har fördubblats...

21 januari, 2021

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning är ett projekt somfokuserar på att undersöka...

11 december, 2020

Guide to Sustainable Strategies

The Council of Fashion Designers of Americas (CFDA) guide till hållbara strategier, strävar efter att ge en...

11 december, 2020

KPI Design Kit – A Sustainable Strategies Playbook for Measurable Change

KPI Design Kit en handbok till att skapa hållbara strategier för mätbar förändring. Handboken är utformad...

7 december, 2020

CiSAT

CiSAT är ett verktyg utformat för att hitta den cirkulära potentialen i en möbel. Genom att svara på ett...

7 december, 2020

Kunskapskanalen för textil

TänkOm är en kunskapskanal om textil som vill visa helheten på vilket sätt textil påverkar vår natur och...

7 december, 2020

Mistra Future Fashion – publikationer

Mistra Future Foundation var ett forskningsprogram (2011–2019) som fokuserade på cirkulär ekonomi inom textil-...

7 december, 2020

Du måste godkänna