Skip to content

Cirkulära möbelflöden

Denna rapport visar hur en cirkulär affärsmodell kan utformas för offentliga möbler. Rapporten är framtagen i ett samarbete mellan olika aktörer som ex. arkitekter, tillverkande företag och forskningsinstitut.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna