Skip to content

Circular Business Toolkit

Circular Business Toolkit är en bok med inspiration, kunskap och insikter från flera års forskning, feasibility studies och pilotprojekt. Boken är skapad med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor och accelerera sin omställning till en cirkulär och hållbar ekonomi.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna