Skip to content

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier publicerades 30 mars 2022. Strategin är en vision för hur EU ska nå de globala målen för en cirkulär textil industri 2030 och innehåller ett antal viktiga steg på vägen. Rapport och bilaga med föreslagna åtgärder.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna