Skip to content

Designers Toolkit

Designers Toolkit är ett designverktyg baserat på boken Circular Business Toolkit. Verktyget är skapad med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor och accelerera sin omställning till en cirkulär och hållbar ekonomi.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna