Skip to content

TMC, The Microfibre Consortium

Denna sammanslutning av aktörer från bl.a. outdoor, mode och forskningsinstitut verkar för att ta bort de negativa effekterna av microfiber från vår textila produktion och konsumtion. De presenterar forskning, verktyg och en roadmap via videos och rapporter i ett delvis gratis innehåll.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna