Skip to content

Toward eliminating pre-consumer emissions of microplastics from the textile industry

Rapporten tar upp frågan om hur utsläpp av Microfibrer ser ut i den textila värdekedjan före användarfasen, föreslår lösningar och vad som är nästa steg. De undersöker också medvetenheten hos kund i USA.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna