Skip to content

The Jeans Redesign

Detta projekt är ett globalt samarbete mellan företag i hela värdekedjan som har resulterat i nya processer och guidelines för en cirkulär process och ekonomi för jeans. Plattformen innehåller rapporter och videos.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna