Skip to content

Factsheet on Textiles

Detta faktablad ger bakgrundsfakta inom textil i EU och i värden, samt en kort sammanfattning av EU:s 2030 vision och strategi för textil.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna