Skip to content

Circular economy & the furniture industry

Rapporten är en del av projektet ”Framtidsscenarier för cirkulära möbelflöden” på initiativ av Västra Götalandsregionen. Den innehåller en kartläggning av europeisk samt svensk möbelindustri samt de regelverk som påverkar dagens industri samt kommande för framtidens industri. Rapporten ger visar också på de möjligheter som en cirkulär möbelindustri kan komma att erbjuda.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna