Skip to content

Artiklar

Good life goals

Med utgångspunkt från de globala målen (Agenda 2030) the GoodLife Goals presenterar hur vi alla som individer...

21 januari, 2021

Preferred Fiber and Materials Market Report (PFMR)

Rapporten visar det senaste inom fiber- och materialmarknaden, bl.a. att den globala fiberproduktionen har fördubblats...

21 januari, 2021

Earth logic – Fashion Action Research Plan

Earth Logic Fashion Action Research Plan är en visionär och radikal uppmaning till modeforskare, utövare,...

21 januari, 2021

Fashion Revolution – The fututre of textile

För att möta behovet av digitalt kommunikationsinnehåll har SharingSweden gjort sex kortfilmer för sociala...

11 december, 2020

Wargön Innovation

Wargön Innovation stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera...

11 december, 2020

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning är ett projekt somfokuserar på att undersöka...

11 december, 2020

Kunskapskanalen för textil

TänkOm är en kunskapskanal om textil som vill visa helheten på vilket sätt textil påverkar vår natur och...

7 december, 2020

Circular Hub

Circular Hub är en plattform som hjälper företag inom mode- textil- och möbelindustri som vill ställa om...

7 december, 2020

Globala målen/Agenda 2030

De Globala målen, eller Agenda 2030 som de också heter, är en agenda för en social, ekonomisk och ekologisk...

7 december, 2020

BÄST-FÖRE

BÄST-FÖRE är ett kortare Vinnova-finansierat forskningsprojekt som undersöker möjligheterna att mäta textila...

7 december, 2020

Du måste godkänna