Skip to content

Good life goals

Med utgångspunkt från de globala målen (Agenda 2030) the GoodLife Goals presenterar hur vi alla som individer kan bidra till en bättre framtid. Via sidan kommer du även till SDGHub som ytterligare inspirerar till bättre val i vår vardag.

Denna bearbetning är ett samarbete mellan Futerra, Stockholms Environment Institute, One Planet, IGES, UN, wbcsd, Miljödepartement i Sverige och Japan.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna