Skip to content

Earth logic – Fashion Action Research Plan

Earth Logic Fashion Action Research Plan är en visionär och radikal uppmaning till modeforskare, utövare, företagsledare och beslutsfattare att placera jorden först – före vinst, före allt.

Earth Logic beställdes av JJ Charitable Trust, en fond som fokuserar på läskunnighet, miljöprojekt i Afrika och social och Social och kulturell förändring mot mer hållbara livsstilar.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna