Skip to content

Sustainable Mindsets, what is changing and what is the world thinking about sustainable consumption 2022

Konsumtionsrapporten 2022 är framtagen av Science Park Borås i samarbete med Kairos Future, som en del i arbetet med cirkulär ekonomi och hållbarhet. Årets rapport bryter mot den pågående debattens västvärldsfokus och diskuterar globala lösningar på hållbarhets- och konsumtionsfrågor.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna