Skip to content

Artiklar

Preferred Fiber and Materials Market Report (PFMR)

Rapporten visar det senaste inom fiber- och materialmarknaden, bl.a. att den globala fiberproduktionen har fördubblats...

21 januari, 2021

Earth logic – Fashion Action Research Plan

Earth Logic Fashion Action Research Plan är en visionär och radikal uppmaning till modeforskare, utövare,...

21 januari, 2021

Feasibility of Servitization

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar...

16 december, 2020

Feasibility of Fashion Remanufacturing

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar...

11 december, 2020

Feasibility of Conditional Design

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar...

11 december, 2020

Planning a Swedish Collection and Sorting Plant for Used Textiles

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar...

11 december, 2020

Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain

Den globala textilindustrin upplever en ökad konsumtion, tillverkning och användning av textilprodukter och...

11 december, 2020

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning är ett projekt somfokuserar på att undersöka...

11 december, 2020

Achieving Supply Chain Transparency – A principles-to-practise guide for ethical businesses

Achieving Supply Chain Transparency är en guide i syfte att inspirera samt ge handfasta verktyg till företag...

7 december, 2020

Mistra Future Fashion – publikationer

Mistra Future Foundation var ett forskningsprogram (2011–2019) som fokuserade på cirkulär ekonomi inom textil-...

7 december, 2020

Du måste godkänna