Skip to content

Feasibility of Servitization

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar det allt vanligare tjänstifieringen. Konceptet handlar om att produkter och tjänster är sammankopplade, och att tjänsten utgör en allt viktigare del av en produkt.

Re:Textiles startade 2006, är ett initiativ som drivs av Science Park Borås med över 500 forskning- och företagsdrivna projekt har genomförts.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna