Skip to content

Feasibility of Fashion Remanufacturing

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar möjligheterna till industriell produktion avseende återbruk av en större mängd använda textilier och genom detta främja hållbar utveckling.

Re:Textiles startade 2006, är ett initiativ som drivs av Science Park Borås med över 500 forskning- och företagsdrivna projekt har genomfört.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna