Skip to content

Planning a Swedish Collection and Sorting Plant for Used Textiles

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar de realistiska förutsättningarna att etablera en sorteringsanläggning till textilier i Sverige utifrån nuvarande insamlingsstruktur med bl.a. ideella föreningar. Hur ser framtiden och en möjligstrategi ut för att ta hand om redan använda textilier?

Re:Textiles startade 2006, är ett initiativ som drivs av Science Park Borås med över 500 forskning- och företagsdrivna projekt har genomförts.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna