Skip to content

Achieving Supply Chain Transparency – A principles-to-practise guide for ethical businesses

Achieving Supply Chain Transparency är en guide i syfte att inspirera samt ge handfasta verktyg till företag som vill bli mer transparanta i sin värdekedja. Steg för steg presenteras processen mot transparens som sedan avslutas med en checklista på information som behöver inhämtas från leverantörer. Informationen vänder sig till flera branscher (ej bara textil).

Guiden är publicerad av Tradecraft Exchange och skriven av Liz May, en specialist inom handel och företagsansvar.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna