Skip to content

Feasibility of Conditional Design

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar möjligheterna att redan i designskedet påverka en produkts egenskaper för att öka cirkulära, hållbara flöden. Hur ser framtiden och en möjlig strategi ut inom detta område?

Re:Textiles startade 2006, är ett initiativ som drivs av Science Park Borås med över 500 forskning- och företagsdrivna projekt har genomförts.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna