Skip to content

Mistra Future Fashion – publikationer

Mistra Future Foundation var ett forskningsprogram (2011–2019) som fokuserade på cirkulär ekonomi inom textil- och modebranschen. Med hjälp av nytänkande och systemskifte vill programmet ge den svenska modebranschen nya insikter och lösningar till att arbeta hållbart genom plaggens hela värdekedja. Under projektets åtta år producerades åtskilliga publikationer, vilka är samlade via denna länk.

Programmet finansierades av Mistra, en stiftelse för strategiskt miljöarbete, och samordnades av RISE, ett svenskt forskningscenter som arbetar med innovation för en hållbar framtid.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna