Skip to content

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning är ett projekt som
fokuserar på att undersöka kemikalieinnehåll i textila material för materialåtervinning baserat på fibertyp såväl som på produkttyp. Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver att mycket av det material som idag ses som avfall istället används som en materialresurs, därför behövs både ökad kunskapen samt verktyg/modell för kategorisering/klassificering av textilt material.

RISE (the research institutet of Sweden) är ett svenskt forskningscenter som arbetar med innovation för en hållbar framtid.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna