Skip to content

Artiklar

TMC, The Microfibre Consortium

Denna sammanslutning av aktörer från bl.a. outdoor, mode och forskningsinstitut verkar för att ta bort de...

27 september, 2022

The Jeans Redesign

Detta projekt är ett globalt samarbete mellan företag i hela värdekedjan som har resulterat i nya processer...

27 september, 2022

Prouduct Environmental Footprint (PEF)

Samlingsida med informationsmaterial kring produkters klimatpåverkan eller fotavtryck (PEF, Product Environmental...

27 september, 2022

Good life goals

Med utgångspunkt från de globala målen (Agenda 2030) the GoodLife Goals presenterar hur vi alla som individer...

21 januari, 2021

Substitutionscentrum

Substitutionscentrum är ett regeringsuppdrag som vägleder företag, organisationer och offentlig sektor i...

11 december, 2020

Circular Hub

Circular Hub är en plattform som hjälper företag inom mode- textil- och möbelindustri som vill ställa om...

7 december, 2020

Globala målen/Agenda 2030

De Globala målen, eller Agenda 2030 som de också heter, är en agenda för en social, ekonomisk och ekologisk...

7 december, 2020

Hållbart Näringsliv

Hållbart Näringsliv är en seminarieserie som vill inspirera och ge näringslivet nycklar mot ett hållbart...

7 december, 2020

Ted’s ten

Ted’s Ten är designstrategier som är sprungna ur ett behov av en verktygslåda för designers. Syftet är...

18 augusti, 2020

Engaging young consumers

Engaging young consumers är ett delprojekt inom The European Clothing Action Plan (ECAP). Delprojektets mål...

18 augusti, 2020

Du måste godkänna