Skip to content

Globala målen/Agenda 2030

De Globala målen, eller Agenda 2030 som de också heter, är en agenda för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling som världens länder har antagit och vill sträva mot. Agendan innefattar 17 uppsatta mål och trädde i kraft 2016. Målen har fyra överhängande indelningar; Att avskaffa extrem fattigdom, Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, Att främja fred och rättvisa och Att lösa klimatkrisen.

Det var Förenta Nationerna (FN) som samordnade arbetet med att ta fram de 17 globala målen. En organisation som består av länder som tillsammans arbetar för fred i världen.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna