Skip to content

Substitutionscentrum

Substitutionscentrum är ett regeringsuppdrag som vägleder företag, organisationer och offentlig sektor i arbetet med att identifiera onödigt farliga kemikalier och hitta bättre alternativ, i allt från produkter till processer. Steg för steg hjälper stöttas verksamheter mot en mer hållbar framtid.

RISE (the research institutet of Sweden) är ett svenskt forskningscenter som arbetar med innovation för en hållbar framtid.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna