Skip to content

Circular Hub

Circular Hub är en plattform som hjälper företag inom mode- textil- och möbelindustri som vill ställa om till cirkulära affärsmodeller. De erbjuder t.ex. verktyg, filmer och återkoppling på en affärsidé.

Circular Hub är ett EU-projekt och drivs av Science Park Borås i samverkan med IDC West Sweden AB och är beläget i Textilie Fashion Center, Borås.

Språk: Svenska
Plats: Ort, Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna