Skip to content

Hållbart Näringsliv

Hållbart Näringsliv är en seminarieserie som vill inspirera och ge näringslivet nycklar mot ett hållbart företagande. Serien innehåller tre teman; Varför arbeta med hållbarhet? Vad behöver du göra? och Hur gör du? Seriens deltagare bjuds på information och inspiration tillsammans med konkreta verktyg till sitt hållbarhetsarbete inom textil.

Hållbart Näringsliv är ett projekt i samarbete mellan Textile & Fashion 2030, Circular Hub, Borås INK och Marketplace Borås och riktar sig främst mot företag inom Sjuhäradsregionen.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna