Skip to content

Engaging young consumers

Engaging young consumers är ett delprojekt inom The European Clothing Action Plan (ECAP). Delprojektets mål är att engagera ungdomar i London för att ändra sitt beteende i relation till kläder genom en serie händelser, initiativ och aktiviteter för att öka förståelsen för hur kläder påverkar miljön. Resultatet är att mindre mängd kläder skickas till deponi.

ECAP var ett projekt (2015-2019) med syfte att minska klädavfall i hela Europa genom en cirkulär ekonomi.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna