Skip to content

Ted’s ten

Ted’s Ten är designstrategier som är sprungna ur ett behov av en verktygslåda för designers. Syftet är att hjälpa dem navigera bland de komplexa hållbarhetsfrågorna och för att kunna designa produkter med lägre miljöpåverkan. Designstrategier som inkluderas i Ted’s Ten är: minimera avfall, cirkulära flöden, minimera påverkan av kemikalier, minimera användningen av energi och vatten, utforska ny teknologi, inspireras från det förflutna och naturen, etisk produktion, minska behovet av att konsumera, tjänster & system samt uppmana till förändring.

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna