Skip to content

Artiklar

Good life goals

Med utgångspunkt från de globala målen (Agenda 2030) the GoodLife Goals presenterar hur vi alla som individer...

21 januari, 2021

SDG Compass

SDG-kompassen ger vägledning för företag om hur de kan anpassa sina strategier för en hållbar utveckling...

21 januari, 2021

Feasibility of Fashion Remanufacturing

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar...

11 december, 2020

Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain

Den globala textilindustrin upplever en ökad konsumtion, tillverkning och användning av textilprodukter och...

11 december, 2020

KPI Design Kit – A Sustainable Strategies Playbook for Measurable Change

KPI Design Kit en handbok till att skapa hållbara strategier för mätbar förändring. Handboken är utformad...

7 december, 2020

CiSAT

CiSAT är ett verktyg utformat för att hitta den cirkulära potentialen i en möbel. Genom att svara på ett...

7 december, 2020

Achieving Supply Chain Transparency – A principles-to-practise guide for ethical businesses

Achieving Supply Chain Transparency är en guide i syfte att inspirera samt ge handfasta verktyg till företag...

7 december, 2020

Kunskapskanalen för textil

TänkOm är en kunskapskanal om textil som vill visa helheten på vilket sätt textil påverkar vår natur och...

7 december, 2020

Mistra Future Fashion – publikationer

Mistra Future Foundation var ett forskningsprogram (2011–2019) som fokuserade på cirkulär ekonomi inom textil-...

7 december, 2020

Sustainble Design Cards

Detta verktyg baserat på olika ”hållbara designkort” som syftar till att inspirera och visa vägar till...

7 december, 2020

Du måste godkänna