Skip to content

SDG Compass

SDG-kompassen ger vägledning för företag om hur de kan anpassa sina strategier för en hållbar utveckling samt mäta och hantera sitt bidrag till förverkligandet av SDG. Materialet innehåller fem steg: Förståelse (SDG), prioritera, sätta mål, integrera, rapportera & kommunicera.

Utvecklat av GRI, FNs Global Compact och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Utvecklingen bygger också på feedback från företag, myndigheter, akademiska institutioner och organisationer i det civila samhället världen över.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna