Skip to content

Artiklar

Circular Business Toolkit

Circular Business Toolkit är en bok med inspiration, kunskap och insikter från flera års forskning, feasibility...

6 april, 2022

Good life goals

Med utgångspunkt från de globala målen (Agenda 2030) the GoodLife Goals presenterar hur vi alla som individer...

21 januari, 2021

SDG Compass

SDG-kompassen ger vägledning för företag om hur de kan anpassa sina strategier för en hållbar utveckling...

21 januari, 2021

Kunskapskanalen för textil

TänkOm är en kunskapskanal om textil som vill visa helheten på vilket sätt textil påverkar vår natur och...

7 december, 2020

Mistra Future Fashion – publikationer

Mistra Future Foundation var ett forskningsprogram (2011–2019) som fokuserade på cirkulär ekonomi inom textil-...

7 december, 2020

Globala målen/Agenda 2030

De Globala målen, eller Agenda 2030 som de också heter, är en agenda för en social, ekonomisk och ekologisk...

7 december, 2020

Kvalitet- och produktionsutvecklare

Kvalitet-och produktutvecklare är en tvåårig YH-utbildning på heltid för dig som vill utveckla textila...

7 december, 2020

Internationell designer inom textil/mode/funktion

Internationell designer inom textil/mode/funktion är en tvåårig YH-utbildning på heltid där hållbarhet...

7 december, 2020

Nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier

Textile & Fashion 2030 är en neutral plattform och möjliggörare för nya, hållbara lösningar och affärsmöjligheter...

18 augusti, 2020

Ted’s ten

Ted’s Ten är designstrategier som är sprungna ur ett behov av en verktygslåda för designers. Syftet är...

18 augusti, 2020

Du måste godkänna