Skip to content

Kunskapskanalen för textil

TänkOm är en kunskapskanal om textil som vill visa helheten på vilket sätt textil påverkar vår natur och hela ekosystemet. Genom fakta från sakkunniga och professorer vill de få konsumenter att tänka om, utifrån att förstå konsumtionens konsekvenser. Visionen med kanalen är att förändra konsumtionsvanor för att tillsammans skapa en friskare planet.

TänkOm är ett projekt som initierats och drivs av föreningen TänkOm. Projektet är delvis är finansierade av SIDA och samarbetar med bl.a. Naturskyddsföreningen.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna