Skip to content

Nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier

Textile & Fashion 2030 är en neutral plattform och möjliggörare för nya, hållbara lösningar och affärsmöjligheter för textil- och modeindustrin. Visionen för plattformen är ett enat Sverige för en hållbar textil- och modeindustri. Vi erbjuder kompetensutveckling, aktiviteter och verktyg som mäter framstegen i hållbarhetsarbetet med syfte att stödja företagen att uppnå önskvärda resultat.

Textile & Fashion 2030 är den nationella plattformen för en hållbar textil och modebransch. Det är ett femårigt regeringsuppdrag som drivs av Smart Textiles, en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås, i samarbete med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, RISE Research Institutes of Sweden och TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna