Skip to content

Kvalitet- och produktionsutvecklare

Kvalitet-och produktutvecklare är en tvåårig YH-utbildning på heltid för dig som vill utveckla textila företags produktions- och kvalitetsfunktioner och miljöarbete.

Nordiska textilakademin har sin bas i Textile Fashion Center i Borås, ett kreativt centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil men även inom andra områden.

Språk: Svenska
Plats: Ort, Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna