Skip to content

Artiklar

TMC, The Microfibre Consortium

Denna sammanslutning av aktörer från bl.a. outdoor, mode och forskningsinstitut verkar för att ta bort de...

27 september, 2022

Toward eliminating pre-consumer emissions of microplastics from the textile industry

Rapporten tar upp frågan om hur utsläpp av Microfibrer ser ut i den textila värdekedjan före användarfasen,...

27 september, 2022

The Jeans Redesign

Detta projekt är ett globalt samarbete mellan företag i hela värdekedjan som har resulterat i nya processer...

27 september, 2022

Prouduct Environmental Footprint (PEF)

Samlingsida med informationsmaterial kring produkters klimatpåverkan eller fotavtryck (PEF, Product Environmental...

27 september, 2022

Factsheet on Textiles

Detta faktablad ger bakgrundsfakta inom textil i EU och i värden, samt en kort sammanfattning av EU:s 2030...

27 september, 2022

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier

EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier publicerades 30 mars 2022. Strategin är en vision för...

27 september, 2022

Good life goals

Med utgångspunkt från de globala målen (Agenda 2030) the GoodLife Goals presenterar hur vi alla som individer...

21 januari, 2021

SDG Compass

SDG-kompassen ger vägledning för företag om hur de kan anpassa sina strategier för en hållbar utveckling...

21 januari, 2021

OECD Substitution and Alternatives Assessment Toolbox (SAAT)

OECD Substitution and Alternatives Assessment Toolbox är en verktygslåda med resurser som är relevanta för...

21 januari, 2021

Substitutionscentrum

Substitutionscentrum är ett regeringsuppdrag som vägleder företag, organisationer och offentlig sektor i...

11 december, 2020

Du måste godkänna