Skip to content

OECD Substitution and Alternatives Assessment Toolbox (SAAT)

OECD Substitution and Alternatives Assessment Toolbox är en verktygslåda med resurser som är relevanta för de som arbetar med kemiska ämnen. Lådan ger praktisk vägledning uppdelat i fyra verktygsområden; förordningar och begräsningar i alla OECD länder, befintliga ramverk, verktyg till bedömningar avslutningsvis länkar till studier, verktyg, metoder etc.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är en internationell organisation som arbetar för att bygga bättre politik för bättre liv. Organisationens mål är att på beslutsnivå främjar välstånd, jämlikhet, möjligheter och välbefinnande för alla

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna