Skip to content

Artiklar

Good life goals

Med utgångspunkt från de globala målen (Agenda 2030) the GoodLife Goals presenterar hur vi alla som individer...

21 januari, 2021

SDG Compass

SDG-kompassen ger vägledning för företag om hur de kan anpassa sina strategier för en hållbar utveckling...

21 januari, 2021

Circular Design Software

Circular Fashion Software gör det möjligt för modemärken att designa cirkulära och hållbara produkter...

21 januari, 2021

Feasibility of Fashion Remanufacturing

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar...

11 december, 2020

Planning a Swedish Collection and Sorting Plant for Used Textiles

Re:Textile presenterar en rapport för det ökade behovet av cirkuläritet inom textil. Rapporten presenterar...

11 december, 2020

Fashion Revolution – The fututre of textile

För att möta behovet av digitalt kommunikationsinnehåll har SharingSweden gjort sex kortfilmer för sociala...

11 december, 2020

Wargön Innovation

Wargön Innovation stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera...

11 december, 2020

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning

Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning är ett projekt somfokuserar på att undersöka...

11 december, 2020

Guide to Sustainable Strategies

The Council of Fashion Designers of Americas (CFDA) guide till hållbara strategier, strävar efter att ge en...

11 december, 2020

KPI Design Kit – A Sustainable Strategies Playbook for Measurable Change

KPI Design Kit en handbok till att skapa hållbara strategier för mätbar förändring. Handboken är utformad...

7 december, 2020

Du måste godkänna