Skip to content

Artiklar

Kvalitet- och produktionsutvecklare

Kvalitet-och produktutvecklare är en tvåårig YH-utbildning på heltid för dig som vill utveckla textila...

7 december, 2020

Internationell designer inom textil/mode/funktion

Internationell designer inom textil/mode/funktion är en tvåårig YH-utbildning på heltid där hållbarhet...

7 december, 2020

Higg Index Tools

Higgs Index Tools är verktyg för företag för att mäta sin påverkan på klimat och socialt arbete genom...

7 december, 2020

White Paper: Textile Recovery in the U.S.

Textilavfall i USA överträffar tillväxten av alla andra kategorier av avfall. Denna rapport utvärderar det...

18 augusti, 2020

Aktivera din garderob på 7 dagar

Händer det att du öppnar din garderob och inte hittar något att ta på dig, fast den är fylld till brädden?...

18 augusti, 2020

Hållbarhetsguide

TEKO:s hållbarhetsguide är en vägledning om hållbarhetsarbete för textil- och modebranschen. I dag är...

17 augusti, 2020

Design for Longevity

Design for longevity är en plattform som innehåller mycket material som informerar och inspirerar till att...

17 augusti, 2020

TEKO:s Miljögrupp

TEKOs miljögrupp är ett nätverk av företag med och utan egen produktion, vilka träffas flera gånger om...

17 augusti, 2020

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen sprider den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag...

17 augusti, 2020

Sustainable Fashion

En fristående digital kurs som behandlar hållbara affärsmodeller inom mode. Målet för kursen är att ge...

24 april, 2020

Du måste godkänna