Skip to content

Design for Longevity

Design for longevity är en plattform som innehåller mycket material som informerar och inspirerar till att göra val för att produkten skall ha ett längre liv. Ämnen som tas upp är system, kundens inställning, estetik, cykler, affärsmodeller, material, tillverkning, livslängd och teknik.

Plattformen är skapad av Global Fashion Agenda (GFA), vilken är en ideell organisation och ett branschsamarbete inom hållbart mode med uppdrag att mobilisera och vägleda branschen att vidta djärva och brådskande åtgärder för hållbar utveckling.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna