Skip to content

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen sprider den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. Ett medlemskap ger dig tillgång till såväl omvärldsbevakning och nätverk, praktiska verktyg som uppdateringar om relevant lagstiftning och nyheter inom området kemikalier i varor och substitution. Tillsammans förebygger vi förekomst av oönskade kemikalier i varor som textil, skor och elektronik.

Språk: Svenska
Plats: Platsbunden

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna